راهبرد مشارکت راهبرد مشارکت

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فرودگاه خرم آباد  بر اساس ماده 9 حقوق شهروندی در نظام اداری برای تحقق اهداف و ماموریتهای سازمانی خود تلاش دارد،  با دریافت بازخوردهای مردمی و جلب مشارکت و تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و دستگاه های اجرائی را در راستای ارائه خدمات بهتر سرلوحه کار خود قرار دهد. به همین منظور:

  • شهروندان میتوانند درخواستها، شکایات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق پورتال فرودگاه خرم آباد به نشانی https://khoramabad.airport.ir  در قسمت ((فرم ها ))  فرم دریافت انتقادات وپیشنهادات  مطرح و کد رهگیری دریافت نمایند.
  • همچنین می توانند شکایات خود را از طریق سامانه شهراهثبت و پیگیری نمایند .
  • درخواستهای واصله به واحدهای تخصصی ذیربط ارسال و پاسخ از طریق راههای تماس ثبت شده و یا خود سامانه ارائه میگردد. شهروندان میتوانند با استفاده از کد رهگیری پاسخ خود را دریافت نمایند.
  • شهروندان می توانند از طریق منو » ارتباط با ما « پورتال فرودگاه اطلاعات تماس موردنیاز از قبیل: شماره تلفن، پست الکترونیکی مدیران و معاونین سازمان را در یافت و از این طریق با افراد مذکور ارتباط برقرار نمایند.
  • شهروندان میتوانند از طر یق سامانه »نظر سنجی سطح کیفیت خدمات« و »فرم نظرسنجی خدمات« که تحت همین عنوان در پورتال فرودگاه خرم آباد قرار داده شده است نظرات خود را به این مدیریت ارسال نمایند.

 

 

 

 


**********تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری**********

)مصوبه شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 شورای عالی اداری(


ماده 9- حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری

  1.  هر فردی حق دارد در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات در هر یک از دستگاه های اجرایی، موارد مشاهده یا اطلاع خود را به مراجع نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی گزارش کند..
  2.  شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقرر ات ابراز کنند.
  3.  دستگاه های جرایی به ازادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند.
  4.  دستگاه های اجرایی باید از نصب هر گونه آ گهی در محیط های اداری که مراجعین را از بیان نظر انتقادی منع کرده یا بترساند، اجتناب کنند.