خبر خبر

انتصاب معاون فرودگاه خرم آباد
کيومرث جهانپورمعاون فرودگاه خرم آباد شد.

بر اساس ابلاغ  علی شورمیج ، معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، کیومرث جهانپور به عنوان معاون فرودگاه خرم آباد منصوب شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد