خبر خبر

فرودگاه خرم آباد در محاصره سيل
بر اثر بارشهاي اخير در استان لرستان فرودگاه خرم آباد در محاصره سيل قرار گرفت.

با طغیان رودخانه مجاور فرودگاه خرم آباد در پی بارشهای سیل آسا روز گذشته و بالا آمدن سطح آب این رودخانه و سر ریز آب روستاهای بالادست فرودگاه به سمت دیوار جنوبی فرودگاه ، به ناچار و با تصمیم مدیریت بحران استان لرستان قسمتی از دیوار فرودگاه برای هدایت جریان آبها تخریب گردید.

هم اکنون نیز همه واحدهای مختلف فرودگاهی در آماده باش کامل بسر می برند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد