خبر خبر

تاکيد معاون علمي و فناوري رئيس جمهور بر افزايش پروازهاي فرودگاه خرم آباد
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در جريان روند طرح توسعه فرودگاه و تجهيزات ناوبري و وضعيت پروازهاي فرودگاه خرم آباد قرار گرفت.

در سفر سورنا ستاری به استان لرستان غلامرضا بنی صدر مدیر فرودگاه خرم آباد گزارش جامعی از طرح توسعه فرودگاه خرم آباد، وضعیت موجود و تجهیزات و دستگاههای کمک ناوبری مورد استفاده در این فرودگاه را ارائه نمود.

مدیر فرودگاه خرم آباد همچنین از پیگیریهای استاندار لرستان برای افزایش پروازها و برقراری مجدد پرواز مشهد مقدس نیز خبر داد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد