خبر خبر

تجليل از کارگران
به مناسبت فرا رسيدن 11 ارديبهشت از کارگران شاغل در فرودگاه خرم آباد تقدير بعمل آمد

تجلیل از کارگران شاغل در فرودگاه خرم آباد در روز جهانی کارگر

در روز جهانی کارگر از کارگران شاغل در فرودگاه خرم آباد تجلیل بعمل آمد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد