خبر خبر

شمارش معکوس براي شروع مانور کامل( دو سالانه) طرح اضطراري فرودگاه خرم آباد
مانور طرح اضطراري در فرودگاه خرم آباد هر دو سال يکبار براي ارزيابي هماهنگي و سرعت عمل ارگانهاي درگير در مانور برگزار مي گردد

شمارش معکوس برای اجرای مانور کامل( دو سالانه) طرح اضطراری فرودگاه خرم آباد آغاز شد.

این مانور با حضور همه ارگانهای درون و برون فرودگاهی از جمله سازمانهای امداد و نجات  فردا چهارشنبه 5 اردیبهشت برگزار می گردد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد