خبر خبر

برگزاری دوره های آموزشی ایمنی تاسیسات و اتصال زمینی و رله و حفاظت الکتریکی در فرودگاه خرم آباد
برگزاري دوره آموزشي

دوره های آموزشی ایمنی تاسیسات و اتصال زمینی و رله و حفاظت الکتریکی در فرودگاه خرم آباد برگزار گردید.

این دوره های آموزشی در مجموع به مدت 40 ساعت و با شرکت 24 نفر از کارکنان فنی فرودگاههای مهرآباد، یزد، بوشهر، شیراز و خرم آباد و ستاد شرکت فرودگاهها برگزار گردید.

تدریس این دورههای آموزشی را میثم صادق زاده از کارکنان اداره کل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی بر عهده داشت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد