خبر خبر

آگهي فراخوان پروژه هاي فرودگاه خرم آباد
واگذاري پروژه هاي عمراني فرودگاه خرم آباد به پيمانکار واجد شرايط

فرودگاه خرم آباد در نظر دارد پروژه هاي عمراني خود را از طريق فراخوان و برگزاري مناقصه به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.

شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازي ساختمانها، زيرساختهاي تأسيسات برقي ، مكانيكي ، عوامل پروازي و محوطه سازي فرودگاه خرم آباد را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دومرحله اي فشرده چهار پاكتي به شركتهاي پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت اطلاع بیستر به فایل پیوست مراجعه نمائید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد