خبر خبر

بازدید مدیر کل مسکن و شهر سازی استان لرستان از طرح توسعه فرودگاه خرم آباد

مدیر کل مسکن و شهر سازی استان لرستان از طرح توسعه فرودگاه خرم آباد بازدید کرد.

علی علیخانی، مدیر کل مسکن و شهر سازی استان لرستان و مجری طرح توسعه فرودگاه خرم آباد، با حضور در این فرودگاه از پروژه های بهسازی و توسعه اپرون و ساخت پاویون جدید فرودگاه بازدید کرد. در داین بازدیدکه مشاور و پیمانکار طرح توسعه نیز حضور داشتند، غلامرضا بنی صدر، مدیر فرودگاه خرم آباد، پیشرفت فیزیکی سطوح پروازی، اپرون جدید، اپرون قدیم و پاویون دولت را به ترتیب 70 ، 98  ،  65 و 55 درصد عنوان کرد. علیخانی، مدیر کل مسکن و شهر سازی استان لرستان و مجری طرح توسعه فرودگاه خرم آباد هم  در این بازدید اعلام کرد:  برای  اتمام طرح توسعه در موعد مقرر ضروری است، پیمانکار، مشاور و ناظر طرح نهایت تلاش خود را جهت تسریع این کار انجام دهند.

گفتنی است؛ طرح توسعه فرودگاه خرم آباد با هزینه ای افزون بر 520 میلیارد ریال از محل اعتبارت استانی در حال اجرا می باشد. از مجموعه پروژه های طرح توسعه فرودگاه خرم آباد، تطویل و تقویت باند، زهکشی سطوح پروازی و ساخت سایت هواشناسی جدید به اتمام رسیده است و پروژه های بهسازی و توسعه اپرون، ساخت پاویون دولت جدید و همسطح سازی سطوح پروازی در حال اجرا می باشد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد