خبر خبر

تقدیر از مدرس دوره های آموزشی شرکت فرودگاههای کشور

 

از مدرس شرکت فرودگاههای کشور تقدیر بعمل آمد.

غلامرضا بنی صدر، مدیر فرودگاه خرم آباد، با اهدا لوح تبریک از امیر عباس نظری زاده، رئیس اداره عملیات هوانوردی فرودگاه خرم آباد و مدرس دوره های آموزشی شرکت فرودگاههای کشور، تقدیر بعمل آورد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد