خبر خبر

وارسی دستگاهای کمک ناوبری فرودگاه خرم آباد

 

دستگاههای کمک ناوبری فرودگاه خرم آباد وارسی شد.

با ورود هواپیمای فلایت چک به فرودگاه خرم آباد، دستگاههای کمک ناوبری این فرودگاه از جمله ILS  و طرحهای پروازی وابسته به آن وارسی و عملیاتی شدند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد