خبر خبر

شمارش معکوس برای برقراری پرواز خرم آباد- شیراز

 

با حضور نمایندگان شرکت هواپیمائی سپهران در فرودگاه خرم آباد، شمارش معکوس برای برقراری پروازهای خرم آباد- شیراز آغاز شد.

نمایندگان شرکت هواپیمایی سپهران پس از جلسه با مدیر فرودگاه خرم آباد از قسمتهای مختلف  این فرودگاه از جمله باند، دستگاههای کمک ناوبری و ترمینال بازدید کردند.  این هیات سپس با حضور در استانداری لرستان، با هوشنگ بازوند، استاندار لرستان، دیدار کردند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد