خبر خبر

برگزاری دوره آموزشی حقوق خانواده در فرودگاه خرم آباد

دور ه آموزشی حقوق خانواده در فرودگاه خرم آباد برگزار شد.

تدریس  این دوره آموزشی 4 ساعته که با شرکت همه کارکنان در سالن جلسات فرودگاه خرم آباد برگزار  شد را دکتر عزت الله قدم پور استاد دانشگاه لرستان بر عهده داشت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد