نظر سنجی covid 19 نظر سنجی covid 19

 

مدیریت فرودگاه خرم آباد با هدف حفظ سلامت مسافرین هوایی و تداوم پروازها و لزوم رعایت مقررات بهداشتی توسط کلیه ذینفعان اقدام به این نظرسنجی نموده است.

شما مسافر گرامی با تکمیل این پرسشنامه ما را در نظارت موثرتر بر فعالیت های شرکت های هواپیمایی و فرودگاه یاری مینمایید.
 

لطفا پس از تکمیل فرم زیر آن را از طریق پست الکترونیک khoramabad.ict@airport.ir ارسال نمایید و یا به کشیک مدیریت ترمینال تحویل نمایید . 

 

 

 

                   نظر سنجی خدمات ارائه شده