ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

16:15

ماهان IRM1008

تهران

باطل شد

فرودگاه خرم آباد فرودگاه خرم آباد

گزارش تصویری گزارش تصویری

ويژه نوروز ويژه نوروز

اخبار فرودگاه
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

تجليل از خادمان و فعالان نماز جماعت در فرودگاه خرم آباد

در مراسمي که بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در محل نمازخانه فرودگاه خرم آباد برگزار گرديد از خادمان وفعالان نماز جماعت اين فرودگاه تجليل شد.
۲۲ اسفند ۱۳۹۷

تاکيد معاون علمي و فناوري رئيس جمهور بر افزايش پروازهاي فرودگاه خرم آباد

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در جريان روند طرح توسعه فرودگاه و تجهيزات ناوبري و وضعيت پروازهاي فرودگاه خرم آباد قرار گرفت.
۱۹ اسفند ۱۳۹۷

وارسي پروازي دستگاه کمک ناوبري فرودگاه خرم آباد

دستگاه کمک ناوبري ILS فرودگاه خرم آباد وارسي پروازي گرديد
۱۴ اسفند ۱۳۹۷

تجليل از بانوان فرودگاه خرم آباد

مراسم گراميداشت مقام مادر و زن در فرودگاه خرم آباد برگزار گرديد
۶ اسفند ۱۳۹۷

برگزاري جلسه کميته تسهيلات نوروز98 فرودگاه خرم آباد

اين جلسه با حضور همه ارگانها در محل دفتر مديريت فرودگاه خرم آباد برگزار گرديد
۲۷ بهمن ۱۳۹۷

آگهي فراخوان پيمانکاران

شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازي ساختمانها، زير ساختهاي تاسيسات برقي ، مکانيکي و عوامل پروازي و محوطه سازي فرودگاه خرم آباد را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي فشرده چهار پاکتي به شرکتهاي پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.
اطلاعات فرودگاه
دسترسی به فرودگاه
امکانات رفاهی