فرودگاه خرم آباد فرودگاه خرم آباد

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت میز خدمت

اخبار فرودگاه
۱۵ مرداد ۱۳۹۸

انتصاب عامل ذيحساب فرودگاه خرم آباد

حسين فاطمي عامل ذيحساب فرودگاه خرم آبادشد
۱۵ مرداد ۱۳۹۸

انتصاب معاون فرودگاه خرم آباد

کيومرث جهانپورمعاون فرودگاه خرم آباد شد.
۹ مرداد ۱۳۹۸

آگهي فراخوان تجديد مناقصه امور حجمي فرودگاه خرم آباد

فراخوان تجديد مناقصه عمومي انجام واگذاري امور حجمي( امور فني وتاسيسات داخلي فرودگاه ، NDB – نگهداري فضاي سبز – تنظيفات محوطه و ساختمانها - تلفنخانه)فرودگاه خرم آباد
۲۹ تير ۱۳۹۸

وارسي پروازي دستگاه کمک ناوبري فرودگاه خرم آباد

صحت عملکرد دستگاههاي کمک ناوبري ILS/DME و DVOR/DME فرودگاه خرم آباد مورد تائيد قرار گرفت.
۲۶ تير ۱۳۹۸

اميرعباس نظري زاده مدير فرودگاه سنندج شد

طي ابلاغي از سوي رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران، اميرعباس نظري‎زاده به سمت مدير فرودگاه سنندج منصوب شد.
۱۹ تير ۱۳۹۸

فراخوان مناقصه عمومي انجام واگذاري امور حجمي فرودگاه خرم آباد

فراخوان مناقصه عمومي انجام واگذاري امور حجمي( امور فني وتاسيسات داخلي فرودگاه ، NDB – نگهداري فضاي سبز – تنظيفات محوطه و ساختمانها - تلفنخانه)فرودگاه خرم آباد
اطلاعات فرودگاه
دسترسی به فرودگاه
امکانات رفاهی