ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

16:15

ماهان IRM1008

تهران

باطل شد

فرودگاه خرم آباد فرودگاه خرم آباد

گزارش تصویری گزارش تصویری

ويژه نوروز ويژه نوروز

اخبار فرودگاه
۶ فروردين ۱۳۹۸

فرودگاه خرم آباد عملباتي است

مدير فرودگاه خرم آباد از عملياتي بودن کامل اين فرودگاه با وجود افزايش بارش و احتمال سيل خبر داد.
۵ فروردين ۱۳۹۸

فرودگاه خرم آباد در محاصره سيل

بر اثر بارشهاي اخير در استان لرستان فرودگاه خرم آباد در محاصره سيل قرار گرفت.
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

تجليل از خادمان و فعالان نماز جماعت در فرودگاه خرم آباد

در مراسمي که بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در محل نمازخانه فرودگاه خرم آباد برگزار گرديد از خادمان وفعالان نماز جماعت اين فرودگاه تجليل شد.
۲۲ اسفند ۱۳۹۷

تاکيد معاون علمي و فناوري رئيس جمهور بر افزايش پروازهاي فرودگاه خرم آباد

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در جريان روند طرح توسعه فرودگاه و تجهيزات ناوبري و وضعيت پروازهاي فرودگاه خرم آباد قرار گرفت.
۱۹ اسفند ۱۳۹۷

وارسي پروازي دستگاه کمک ناوبري فرودگاه خرم آباد

دستگاه کمک ناوبري ILS فرودگاه خرم آباد وارسي پروازي گرديد
۱۴ اسفند ۱۳۹۷

تجليل از بانوان فرودگاه خرم آباد

مراسم گراميداشت مقام مادر و زن در فرودگاه خرم آباد برگزار گرديد
اطلاعات فرودگاه
دسترسی به فرودگاه
امکانات رفاهی