ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

16:15

ماهان IRM1008

تهران

طبق برنامه

فرودگاه خرم آباد فرودگاه خرم آباد

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت میز خدمت

اخبار فرودگاه
۱۵ مرداد ۱۳۹۸

انتصاب عامل ذيحساب فرودگاه خرم آباد

حسين فاطمي عامل ذيحساب فرودگاه خرم آبادشد
۱۵ مرداد ۱۳۹۸

انتصاب معاون فرودگاه خرم آباد

کيومرث جهانپورمعاون فرودگاه خرم آباد شد.
۹ مرداد ۱۳۹۸

آگهي فراخوان تجديد مناقصه امور حجمي فرودگاه خرم آباد

فراخوان تجديد مناقصه عمومي انجام واگذاري امور حجمي( امور فني وتاسيسات داخلي فرودگاه ، NDB – نگهداري فضاي سبز – تنظيفات محوطه و ساختمانها - تلفنخانه)فرودگاه خرم آباد
۲۹ تير ۱۳۹۸

وارسي پروازي دستگاه کمک ناوبري فرودگاه خرم آباد

صحت عملکرد دستگاههاي کمک ناوبري ILS/DME و DVOR/DME فرودگاه خرم آباد مورد تائيد قرار گرفت.
۲۶ تير ۱۳۹۸

اميرعباس نظري زاده مدير فرودگاه سنندج شد

طي ابلاغي از سوي رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران، اميرعباس نظري‎زاده به سمت مدير فرودگاه سنندج منصوب شد.
۱۹ تير ۱۳۹۸

فراخوان مناقصه عمومي انجام واگذاري امور حجمي فرودگاه خرم آباد

فراخوان مناقصه عمومي انجام واگذاري امور حجمي( امور فني وتاسيسات داخلي فرودگاه ، NDB – نگهداري فضاي سبز – تنظيفات محوطه و ساختمانها - تلفنخانه)فرودگاه خرم آباد
اطلاعات فرودگاه
دسترسی به فرودگاه
امکانات رفاهی