فرودگاه خرم آباد فرودگاه خرم آباد

گزارش تصویری گزارش تصویری

پرسش و پاسخ با مدیریت پرسش و پاسخ با مدیریت

News
2020-08-11

مشاء زميني مديرکل تدارکات و تامين تجهيزات شرکت فرودگاه ها شد

رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران طي ابلاغي موسي مشاء زميني را به عنوان مديرکل تدارکات و تامين تجهيزات منصوب کرد.
2020-08-10

صفي نيا مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي شد

رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران طي ابلاغي ميرسعيد صفي نيا را به عنوان‌ مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي منصوب کرد.
2020-08-10

تقدير مدير عامل شرکت توزيع برق استان از مدير فرودگاه خرم آباد

مدير عامل شرکت توزيع برق استان لرستان از تلاشهاي علي کاملي، مدير فرودگاه خرم آباد، جهت بهينه سازي مصرف برق تقدير نمود.
2020-08-10

روزخبرنگار

پيام تبريک علي کاملي مدبر فرودگاه خرم آباد بمناسبت روز خبرنگار.
2020-08-10

انجام وارسي پروازي دستگاههاي کمک ناوبري هوايي فرودگاه خرم آباد.

با انجام عمليات وارسي پروازي دستگاههاي کمک ناوبري هوايي فرودگاه خرم آباد توسط هواپيمايي فلايت چک مورد تاييد قرار گرفت.
2020-08-10

تعويق زمان برگزاري جشنواره ورزش هاي هوانوردي عمومي گردشگري استان لرستان

علي کاملي از تعويق زمان برگزاري جشنواره ورزش هاي هوانوردي عمومي گردشگري استان لرستان خبر داد.
اطلاعات فرودگاه
دسترسی به فرودگاه
امکانات رفاهی