Web Content Display Web Content Display

اشیاء گمشده

در مورد پیگیری اشیا گمشده مسافرین عزیز می توانند در صورت گم کردن اشیاء در محیط  ترمینال و یا سالن ترانزیت با کشیک ترمینال به شماره داخلی 3265 و در صورتی که اشیاء در داخل هواپیما به جا مانده باشند با دفتر شرکت هواپیمایی مربوطه در فرودگاه (شماره دفاتر در قسمت تماس با ما موجود است) تماس یا به صورت حضوری مراجعه فرمایند.

همچنین جهت دریافت اطلاعات بیشتر و هرگونه راهنمایی در این خصوص مسافرین عزیز می توانند با واحد مدیریت ترمینال با شماره تلفن 31048810- 066 تماس حاصل بفرمایند.