اخبار اخبار

۵ بهمن ۱۳۹۸
پرواز مشهد مقدس از فرودگاه خرم آباد انجام شد.
۵ بهمن ۱۳۹۸
عمليات برف روبي در فرودگاه خرم آباد.
۵ بهمن ۱۳۹۸
مدير فرودگاه خرم آباد از برقراري پرواز در مسير خرم‌آباد- مشهد- خرم‌آباد خبر داد.
۳۰ دی ۱۳۹۸
جهت حفظ حريم فرودگاه، و مجوز هر گونه پروژه و ساخت ساز در حريم پروازي ، استعلام از فرودگاه در اولويت قرار گيرد.
۲۲ دی ۱۳۹۸
علي کاملي مدير فرودگاه خرم آباد با حضور در طرح شميم خدمت در مصلاي الغدير محل برگزاري نماز پرشکوه جمعه خرم آباد پاسخگوي سوالات مردم شريف و نمازگزاران هم استاني بودند.
۲۲ دی ۱۳۹۸
مراسم گراميداشت سردار دلها در فرودگاه خرم آباد.
۱۶ دی ۱۳۹۸
علي کاملي مدير فرودگاه خرم آباد جهت پيگيري اسناد مالکيت فرودگاه خرم آباد با باقري مدير کل ثبت و اسناد استان لرستان ديدار کرد.
۱۴ دی ۱۳۹۸
خانم توکلي درخواست تفاهم نامه جهت اختصاص فضاي مناسب در ترمينالجهت ارائه محصولات ودستاوردهااي معلولين گرديد
۱۲ دی ۱۳۹۸
همکاري فرودگاه خرم آباد ، شرکت هواپيمايي ياس اير و اداره کل تجهيز و نوسازي مدارس
۱۰ دی ۱۳۹۸
اسدعبدالهي معاون امور اقتصادي استانداري لرستان از روند پروژه هاي بهسازي فرودگاه خرم آباد بازديد کرد