اخبار اخبار

۲۰ مرداد ۱۳۹۹
مدير عامل شرکت توزيع برق استان لرستان از تلاشهاي علي کاملي، مدير فرودگاه خرم آباد، جهت بهينه سازي مصرف برق تقدير نمود.
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
پيام تبريک علي کاملي مدبر فرودگاه خرم آباد بمناسبت روز خبرنگار.
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
با انجام عمليات وارسي پروازي دستگاههاي کمک ناوبري هوايي فرودگاه خرم آباد توسط هواپيمايي فلايت چک مورد تاييد قرار گرفت.
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
علي کاملي از تعويق زمان برگزاري جشنواره ورزش هاي هوانوردي عمومي گردشگري استان لرستان خبر داد.
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
آگهي فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور حجمي در فرودگاه خرم آباد
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
علي کاملي مدير فرودگاه خرم آباد با بيان مطلب فوق گفت:در راستاي برنامه هاي اجراي مديريت سبز و کاهش مصرف انرژي، مصرف برق فرودگاه خرم آباد در سه ماهه نخست سالجاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است
۸ مرداد ۱۳۹۹
علي کاملي مدير فرودگاه خرم آباد، در اين زمينه گفت: در راستاي پيگيري افزايش پروازهاي فرودگاه خرم آباد، هواپيمايATR72 متعلق به شرکت هواپيمايي ايران اير، جهت تست عمليات پروازي در اين فرودگاه به زمين نشست.
۳۱ تير ۱۳۹۹
با‌ حضور سردار مهري فرماندهي پليس فرودگاههاي کشور،سرگرد عليرضا ساعدنيايي بعنوان فرمانده جديد پليس فرودگاه خرم آباد معرفي و از زحمات سرهنگ محمد صادق زاده، فرمانده سابق پليس اين فرودگاه تقدير شد.
۲۳ تير ۱۳۹۹
در صورت تامين اعتبار مورد نياز
اتمام طرح بهسازي فرودگاه خرم آباد تا پايان امسال
براي اتمام اين طرح 30 ميليارد تومان اعتبار نياز است
۲۳ تير ۱۳۹۹
علي کاملي مدير فرودگاه خرم آباد با اعلام اين خبر گفت: بر اساس بخشنامه هاي ستاد مديريت بيماري کرونا، استفاده از ماسک براي همه الزامي بوده و با کارکناني هم که همکاري نکنند برابر بخشنامه و مقررات جاري عمل خواهد شد.