ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

16:15

ماهان IRM1008

تهران

طبق برنامه

فرودگاه خرم آباد فرودگاه خرم آباد

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت میز خدمت

News
2019-08-06

انتصاب عامل ذيحساب فرودگاه خرم آباد

حسين فاطمي عامل ذيحساب فرودگاه خرم آبادشد
2019-08-06

انتصاب معاون فرودگاه خرم آباد

کيومرث جهانپورمعاون فرودگاه خرم آباد شد.
2019-07-31

آگهي فراخوان تجديد مناقصه امور حجمي فرودگاه خرم آباد

فراخوان تجديد مناقصه عمومي انجام واگذاري امور حجمي( امور فني وتاسيسات داخلي فرودگاه ، NDB – نگهداري فضاي سبز – تنظيفات محوطه و ساختمانها - تلفنخانه)فرودگاه خرم آباد
2019-07-20

وارسي پروازي دستگاه کمک ناوبري فرودگاه خرم آباد

صحت عملکرد دستگاههاي کمک ناوبري ILS/DME و DVOR/DME فرودگاه خرم آباد مورد تائيد قرار گرفت.
2019-07-17

اميرعباس نظري زاده مدير فرودگاه سنندج شد

طي ابلاغي از سوي رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران، اميرعباس نظري‎زاده به سمت مدير فرودگاه سنندج منصوب شد.
2019-07-10

فراخوان مناقصه عمومي انجام واگذاري امور حجمي فرودگاه خرم آباد

فراخوان مناقصه عمومي انجام واگذاري امور حجمي( امور فني وتاسيسات داخلي فرودگاه ، NDB – نگهداري فضاي سبز – تنظيفات محوطه و ساختمانها - تلفنخانه)فرودگاه خرم آباد
اطلاعات فرودگاه
دسترسی به فرودگاه
امکانات رفاهی