نمایش محتوا نمایش محتوا

اشیاء گمشده

در مورد پیگیری اشیا گمشده مسافرین عزیز می توانند در صورت گم کردن اشیاء در محیط  ترمینال و یا سالن ترانزیت با کشیک ترمینال به شماره داخلی 3265 و در صورتی که اشیاء در داخل هواپیما به جا مانده باشند با دفتر شرکت هواپیمایی مربوطه در فرودگاه (شماره دفاتر در قسمت تماس با ما موجود است) تماس یا به صورت حضوری مراجعه فرمایند.

همچنین جهت دریافت اطلاعات بیشتر و هرگونه راهنمایی در این خصوص مسافرین عزیز می توانند با واحد مدیریت ترمینال با شماره تلفن 31048810- 066 تماس حاصل بفرمایند.