اخبار اخبار

۱۵ اسفند ۱۳۹۸
بسيج همگاني در فرودگاه خرم آباد براي پيشگيري از شيوع ويروس کرونا
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
تمهيدات جهت مقابله با ويروس کرونادر فرودگاه خرم آبادانجام گرفته است
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
علي کاملي گفت: فرودگاه خرم آباد عملياتي و در آماده باش کامل مي باشد
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
ارتقاء خدمات به مسافرين محترم در راستاي طرح تکريم ارباب رجوع در فرودگاه خرم آباد
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
با توجه به پيش بيني ها و اخطاريه هاي هواشناسي مبني بر بارش باران و احتمال وقوع سيل از عصر روز دوشنبه، جلسه کميته مديريت بحران فرودگاه خرم آباد تشکيل گرديد
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
بهره برداري از سامانه تلفن گويا ۱۹۹ در فرودگاه خرم آباد
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
با استقرارصندوق اخذ راي ،مسافران وکارکنان فرودگاه خرم آباد دريازدهمين دوره انتخابات مجلس مشارکت کردند.
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
رنگ آميزي ايستگاه دکل فرستنده فرودگاه خرم آباد
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
دوره آموزشي ويژه پرسنل آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما در محل فرودگاه خرم آباد در حال برگزاري است
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
علي کاملي مدير فرودگاه خرم آباد در پيامي هفته زن و روز مادر را تبريک گفت