اخبار اخبار

۲۸ فروردين ۱۳۹۹
اقدامات پيشگيرانه فرودگاه خرم آباد در راستاي مقابله با شيوع ويروس کروناو خدمات دهي به پروازها و عملياتي نگه داشتن فرودگاه، با اولويت حفظ سلامتي کارکنان و مسافران در شانزدهمين روز از شروع سال ۹۹
۱۶ فروردين ۱۳۹۹
#به_ياري_خدا_کرونا_را_شکست_ميدهيم
۱۶ فروردين ۱۳۹۹
کرونا دشمن همه ماست و مبارزه با آن مستلزم تلاش جمعي است پس #در_خانه_بمانيم و با قطع زنجيره انتقال، آن را شکست دهيم.
۱۶ فروردين ۱۳۹۹
همه با هم عليه کرونا(21)
۱۶ فروردين ۱۳۹۹
#سپاس_از_اين_همه_همدلي
۱۶ فروردين ۱۳۹۹
#در_خانه_بمانيم
۱۶ فروردين ۱۳۹۹
همه با هم عليه کرونا(20)
۱۶ فروردين ۱۳۹۹
#در_خانه_ميمانيم_و_کرونا_را_شکست_ميدهيم.
۱۶ فروردين ۱۳۹۹
#در_خانه_ميمانيم_و_کروناو_را_شکست_ميدهيم.
۱۶ فروردين ۱۳۹۹
#خبر_پروازي