اخبار اخبار

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
علي کاملي، مدير فرودگاه خرم آباد، در ادامه طرح تکريم ارباب رجوع و پاسخگويي به مردم با حضور در بين مسافران پرواز ايران اير پنجشنبه ۱۱ ارديبهشت ۹۹ نظرات و پيشنهادات آنان را در مورد وضعيت فرودگاه جويا شد
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
تقدير و تشکر از کادر درمان در فرودگاه خرم آباد
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
مقام معظم رهبري (مدظله العالي):
قشر عزيز کارگر مايه ي افتخار ما و نظام جمهوري اسلامي است.
بمناسبت ۱۱ ارديبهشت علي کاملي مدير فرودگاه خرم آباد در پيامي روز کارگر را تبريک گفت
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
براي کار و تلاش همه جانبه در راستاي اجراي برنامه ابلاغي مديرعامل محترم مبني بر کاهش هزينه ها با استفاده از توان تخصصي خويش
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
موج تلاش وکوشش مضاعف با همدلي و همراهي کليه کارکنان فرودگاه خرم آباد.
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
براي کار و تلاش همه جانبه در راستاي اجراي برنامه ابلاغي مديرعامل محترم مبني بر کاهش هزينه ها با استفاده از توان تخصصي خويش
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
اقدامات فرودگاه خرم آباد در راستاي پيشگيري و مقابله با ويروس کرونا /۴ ارديبهشت۹۹
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
منظور ساماندهي ورودي فرودگاه خرم آباد جلسه اي با حضور ادارات مربوطه در اين فرودگاه بر گزار شد
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدير کل راه و شهرسازي استان لرستان در پيامي از مدير فرودگاه خرم آباد تقدير نمود.
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
ابراز رضايت مردم از اقدامات صورت گرفته براي مقابله با ويروس کرونا در فرودگاه خرم آباد.