اخبار اخبار

۳ آبان ۱۳۹۸
گراميداشت روز جهاني مراقبت پرواز با حضور علي کاملي مدير فرودگاه واحد کنترل ترافيک هوايي فرودگاه خرم آباد/
۳ آبان ۱۳۹۸
مدير فرودگاه خرم آباد در پيامي، روز جهاني مراقبت پرواز را به همکاران واحد کنترل ترافيک هوايي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران تبريک گفت.
۳ آبان ۱۳۹۸
مديريت و کارکنان فرودگاه خرم آباد به مقام شامخ شهدا اداي احترام کردند
۳ آبان ۱۳۹۸
محمد باقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور صبح سه شنبه در سفر به لرستان، وارد فرودگاه خرم آباد شد.
۳ آبان ۱۳۹۸
نماينده پلدختر و معمولان خواستار ساماندهي ساعات پروازي فرودگاه شد
۳ آبان ۱۳۹۸
جايگزيني تجهيزات کم مصرف و استاندارد با تجهيزات پر مصرف در فرودگاه خرم آباد
۳ آبان ۱۳۹۸
بازديد علي کاملي مدير فرودگاه به همراه مديريت بحران استان لرستان و سازمان همياري و شهرداري ها از محل کانال هاي عبوري آب روستاهاي بالادست داخل فرودگاه خرم آباد.
۱۵ مهر ۱۳۹۸
تکميل روشنايي باند فرودگاه خرم آباد گامي براي توسعه بيشتر
۱۵ مرداد ۱۳۹۸
حسين فاطمي عامل ذيحساب فرودگاه خرم آبادشد
۱۵ مرداد ۱۳۹۸
کيومرث جهانپورمعاون فرودگاه خرم آباد شد.