اخبار اخبار

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
گراميداشت روز جهاني مخابرات و فناوري هوانوردي و روز ارتباطات و روابط عمومي در فرودگاه خرم آباد.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدير کل منابع طبيعي لرستان از استقرار يک فروند هواپيما جهت پايش جنگل ها و منابع طبيعي اين استان در راستاي ايجاد پايگاه هوانوردي عمومي در فرودگاه خرم آباد خبر داد.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
معاون عمراني استانداري لرستان از روند اجراي طرح توسعه فرودگاه خرم آباد بازديد کرد
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
دکتر عبدالهي معاون امور اقتصادي استانداري لرستان از روند اجراي طرح توسعه و پاويون جديد فرودگاه خرم آباد بازديد کرد.
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
علي کاملي مدير فرودگاه خرم آباد ، از عزم جزم اين فرودگاه براي ايجاد اولين پايگاه هوانوردي عمومي در غرب کشور خبر داد.
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدير فرودگاه خرم آباد از شروع تدريجي پروازهاي شرکت هواپيمايي ماهان بعد از يک وقفه دو ماهه در روزهاي يکشنبه و چهارشنبه در اين فرودگاه خبر داد.
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
سيد موسي خادمي ، استاندار لرستان از پاويون جديد اين فرودگاه بازديد به عمل آورد.
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
علي کاملي مدير فرودگاه خرم آباد در اين زمينه گفت:
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
علي کاملي مدير فرودگاه خرم آباد گفت:
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
تعريف ۱۴ پروژه در حوزه هوانوردي در فرودگاه خرم‌آباد/اشتغالزايي با اجراي هوانوردي عمومي /تبديل فرودگاه، به موتور توسعه استان لرستان