اخبار اخبار

۱۵ بهمن ۱۳۹۸
نشست صميمانه مدير فرودگاه خرم آباد با مسافران/
۱۵ بهمن ۱۳۹۸
نحوه تعامل و افزايش همکاري في مابين هواشناسي مستقر در فرودگاه و عمليات هوانوردي فرودگاه مورد بررسي قرار گرفت.
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
مدير فرودگاه خرم آباد از اختصاص 10 ميليارد تومان براي توسعه فرودگاه خرم آباد خبر داد.

توسعه حريم پروازي و بهسازي ترمينال از جمله اين طرحهاست.
۱۰ بهمن ۱۳۹۸
سامانه جامع خودکار هواشناسي cat1 با همکاري سازمان هواشناسي و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران در فرودگاه خرم آباد به بهره برداري رسيد
۵ بهمن ۱۳۹۸
پرواز مشهد مقدس از فرودگاه خرم آباد انجام شد.
۵ بهمن ۱۳۹۸
عمليات برف روبي در فرودگاه خرم آباد.
۵ بهمن ۱۳۹۸
مدير فرودگاه خرم آباد از برقراري پرواز در مسير خرم‌آباد- مشهد- خرم‌آباد خبر داد.
۳۰ دی ۱۳۹۸
جهت حفظ حريم فرودگاه، و مجوز هر گونه پروژه و ساخت ساز در حريم پروازي ، استعلام از فرودگاه در اولويت قرار گيرد.
۲۲ دی ۱۳۹۸
علي کاملي مدير فرودگاه خرم آباد با حضور در طرح شميم خدمت در مصلاي الغدير محل برگزاري نماز پرشکوه جمعه خرم آباد پاسخگوي سوالات مردم شريف و نمازگزاران هم استاني بودند.
۲۲ دی ۱۳۹۸
مراسم گراميداشت سردار دلها در فرودگاه خرم آباد.