فرودگاه خرم آباد فرودگاه خرم آباد

گزارش تصویری گزارش تصویری

پرسش و پاسخ با مدیریت پرسش و پاسخ با مدیریت

اخبار فرودگاه
۲۱ مرداد ۱۳۹۹

مشاء زميني مديرکل تدارکات و تامين تجهيزات شرکت فرودگاه ها شد

رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران طي ابلاغي موسي مشاء زميني را به عنوان مديرکل تدارکات و تامين تجهيزات منصوب کرد.
۲۰ مرداد ۱۳۹۹

صفي نيا مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي شد

رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران طي ابلاغي ميرسعيد صفي نيا را به عنوان‌ مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي منصوب کرد.
۲۰ مرداد ۱۳۹۹

تقدير مدير عامل شرکت توزيع برق استان از مدير فرودگاه خرم آباد

مدير عامل شرکت توزيع برق استان لرستان از تلاشهاي علي کاملي، مدير فرودگاه خرم آباد، جهت بهينه سازي مصرف برق تقدير نمود.
۲۰ مرداد ۱۳۹۹

روزخبرنگار

پيام تبريک علي کاملي مدبر فرودگاه خرم آباد بمناسبت روز خبرنگار.
۲۰ مرداد ۱۳۹۹

انجام وارسي پروازي دستگاههاي کمک ناوبري هوايي فرودگاه خرم آباد.

با انجام عمليات وارسي پروازي دستگاههاي کمک ناوبري هوايي فرودگاه خرم آباد توسط هواپيمايي فلايت چک مورد تاييد قرار گرفت.
۲۰ مرداد ۱۳۹۹

تعويق زمان برگزاري جشنواره ورزش هاي هوانوردي عمومي گردشگري استان لرستان

علي کاملي از تعويق زمان برگزاري جشنواره ورزش هاي هوانوردي عمومي گردشگري استان لرستان خبر داد.
اطلاعات فرودگاه
دسترسی به فرودگاه
امکانات رفاهی